Dit is het handboek van de leerlijn informaticavaardigheden (LIV), een dwarslopend aanvulling voor het curriculum van informaticastudenten.

Ben je student? Begin dan hier:

Inleiding voor studenten.

Ben je docent of assistent? Begin dan hier:

Inleiding en motivatie voor docenten.

Dit materiaal wordt geproduceerd door de docenten en docentassistenten Informatica van de Universiteit van Amsterdam.


UvA logo

CC-BY-SA

Dit werk wordt beschikbaar gemaakt onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland-licentie. Rechten zijn verleend aan derden om het werk te delen en veranderen, onder voorwaarden van naamsvermelding en gelijkdelen van veranderde materiaal.


Privacy verklaring: Om het onderwijsmateriaal op deze website gericht te kunnen verbeteren, wordt gebruik gemaakt van Google Analytics-cookies. In lijn met de Wet bescherming persoonsgegevens is hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, worden er zo min mogelijk gegevens met Google gedeeld, wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies en wordt het laatste octet van ieder IP-adres gemaskeerd.


Documentversie: 150830-d793d.

De broncode voor deze handleiding wordt hier bijgehouden:

https://gitlab-fnwi.uva.nl/liv/handleiding

Inhoud